Paulo Coelho "Alchemikas"

Tai yra viena iš tų knygų, kurios istorijoje, gali pasislėpti kiekvienas skaitytojas. Lengvai skaitoma ir suprantama. Laiko negaišinanti, o jam suteikianti prasmę knyga. Joje gausu įvairių pamokančiu situacijų ir citatų. Tai knyga, kurioje kiekvienas atras kažką sau ir pritaikys individualiai. Jei esi pasiklydęs gyvenime, paskaityk, galbūt atrasi savo kelią, kartu su pagrindiniu knygos herojumi.

CITATOS IŠ KNYGOS:
 • ,,Galimybė įgyvendinti svajonę - štai kas gyvenimą daro įdomų."
 • ,,Paprasti dalykai - ypatingiausi, bet tik išminčiai sugeba juos pamatyti."
 • ,,Tam tikrą akimirką mes nebeįstengiame valgyti savo gyvenimo, ir nuo tada jį ima vairuoti likimas. Tai yra didžiausioji pasaulio apgavystė."
 • ,,Kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą."
 • ,,Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje."
 • ,,Kai visos dienos tokios panašios, vadinasi, žmonės nebe pastebi tų gerų dalykų, kurie įvyksta jų gyvenime."
 • ,,Dievas kiekvienam pasaulyje nubrėžė taką. Tereikia perskaityti, ką jis nubrėžė tau."
 • ,,Vienas turtuolis pasiuntė savo sūnų pas išmintingiausią pasaulyje žmogų sužinoti Laimės Paslapties. Po keturiasdešimties dienų kelionės per dykumą jaunuolis pagaliau priėjo gražią pilį, stovinčią kalno viršūnėje. Čia gyvenimo jo ieškomasis Išminčius.
  Nesutikęs šio šventojo žmogaus, mūsų herojus įžengė vidun ir čia, puikioje salėje, išvydo didžiulį sujudimą: įeidinėjo ir išeidinėjo pirkliai, viename salės kampe kalbėjosi žmonės, kitame orkestras grojo švelnias melodijas. Ir dar stovėjo stalas, apkrautas įmantriausiais tos šalies valgiais.
   Išminčius kalbėjosi čia su vienais, čia su kitais, ir jaunuoliui teko pralaukti keletą valnadų, kol atėjo jo eilė.
  Išminčius, atidžiai išklausęs vaikino ir sužinojęs, ko jam reikia, pasakė šiuo metu neturės laiko atskleisti Laimės Paslaptį, tačiau pasiūlė jam apžiūrėti rūmus ir sugrįžti po poros valandų.
  -         Tik norėčiau tave paprašyti vienos paslaugos, - pridūrė Išminčius ir padavė jaunuoliui šaukštelį, o į jį įlašino du lašus aliejaus.
  Jaunuolis pradėjo lipti rūmų laiptais – aukštyn ir žemyn, vis nenuleisdamas akių nuo šaukštelio. Po dviejų valandų jis vėl prisistatė Išminčiui.
  -         Taigi, - klausia šis, - ar matei persų kilimus valgomajame? Ar matei parką, kuri Vyriausiasis Sodininkas kūrė dešimtį metų? Ar atkreipei dėmesėį puikiuosius pergamentus mano bibliotekoje?
  Sumišęs jaunuolis prisipažino nematęs nieko. Jo vienintelis rūpestis buvęs neišlieti Išminčiaus įlašinto aliejaus.
  -         Gerai. Grįžk ir apžiūrėk mano pasaulio stebuklus, - tarė Išminčius. – Negalima pasitikėti žmogumi, nemačius jo namų.
  Kiek nuramintas, jaunuolis vėl paėmė šaukštelį ir pradėjo vaikštinėti po rūmus, šįkart apžiūrinėdamas visus ant sienų ir palubėse iškabinėtus meno kūrinius. Dabar jis pamatė sodus, aplink juos dunksančius kalnus, subtilų gėlių grožį, pastebėjo, kaip skoningai parinkta vieta kiekvienam meno kūriniui. Grįžes pas Išminčių, jis smulkiai apsakė ką regėjęs.
  -         Bet kurgi tie du aliejaus lašai, kuriuos buvau tau įdavęs? – tuomet paklausė jo Išminčius.
  Jaunuolis pažvelgė į šaukštelį ir suprato juos išpylęs.
  -         Tai va, - pasakė Išminčius, - galiu tau duoti vienintelį patarimą: Laimės Paslaptis yra matyti visus pasaulio stebuklus, sykiu nepamirštant dviejų aliejaus lašų šaukštelyje.“
 • ,,Jei Dievas taip gerai veda avis, gerai ves ir žmogų."
 • ,,Kartais gyvenimas apsiverčia vienu mirksniu, neduodamas laiko net apsiprasti su pasikeitimais."
 • ,,Aš, kaip ir dauguma žmonių, matau pasaulį tokį, kokį norėčiau matyti, o ne tokį, koks jis yra iš tiesų."
 • ,,Yra dalykų, kurių nevalia klausti, - nereikia bėgti nuo savojo likimo.
 • ,,Vaikinas neturi nė skatiko kišenėje, tačiau turi savąjį tikėjimą gyvenimu."
 • ,,Pasaulyje yra kalba, viršesnė už žodžius."
 • ,,Visa yra vienis."
 • ,,Kai lydi sėkmės, reikią ją išnaudoti ir daryti viską, kad jai padėtume - taip, kaip ji padeda mums."
 • ,,Atmink - visada turi žinoti, ko nori."
 • ,,Labiausiai žmones gundo grožis."
 • ,,Bet koks palaiminimas, jei jis nėra priimtinas, virsta prakeiksmu."
 • ,,Kartais gyvenimo srauto sulaikyti neįmanoma."
 • ,,Niekada neišsižadėk savo svajonių."
 • ,,Būk atidus ženklams."
 • ,,Sprendimai tėra tik ko nors pradžia. Darydamas sprendimą, žmogus iš tikrųjų pasineria veržlion srovėn, kuri jį nuneša ten, kur sprendimo akimirką jis net nenujautė atsidursiąs."
 • ,,Pasaulis sukurtas taip, kad jo pamatas yra viena kalba, kurią visi girdi, tačiau kurios nebe supranta."
 • ,,Dykuma - aikštinga moteris, neretai išvaranti žmones iš proto."
 • ,,Mes galime viską žinoti todėl, kad viskas įrašyta."
 • ,,Žmogus neturi žinoti nežinomybės, nes kiekvienas yra pajėgus pasiekti visko, ko jis nori ir ko jam reikia."
 • Ar kalbėtume apie savo gyvenimą, ar apie savo plantaciją, mes bijome tik vieno dalyko - prarasti tai, ką turime. Tačiau ši baimė dingsta,kai suvokiame, kad mūsų istorija ir pasaulio istorija parašytos pačia Ranka."
 • ,,Visa, kas yra ant žemės ir po ja, nepaliaujamai kinta, nes žemė - tai gyvas daiktas,irgi turintis sielą."
 • ,,Aš negyvenu nei praeitimi, nei ateitimi. Aš esu dabartyje, ir tik ji mane domina. Ir tu, jei sugebėsi visuomet gyventi dabartimi, būsi laimingas žmogus."
 • ,,Gal Dievas ir sukūrė dykumą tam, kad žmogus galėtų džiaugtis, išvydęs palmes."
 • ,,Valgyk, kai laikas valgyti. O kada laikas eiti, eik."
 • ,,Pasaulyje - nesvarbu, ar vidury dykumos, ar vidury didžiulio miesto - visuomet yra du vienas kito laukiantys žmonės. Ir kai šie du žmonės susitinka, kai susikerta jų žvilgsniai, visa praeitis ir ateitis nebeturi jokios reikšmės, lieka tik esamoji akimirka ir neįtikėtinas tikrumas, kad viskas po dangaus skliautu parašyta ta pačia Ranka."
 • ,,Jis ją mylėjo dar nežinodamas, kad ji egzistuoja ir kad meilė jai atskleis jam visas pasaulio paslaptis."
 • ,,Kai myli - viskas įgyja dar daugiau prasmės."
 • ,,Blogis- ne tai, kas patenka žmogui burnon. Blogis - tai, kas iš jos išeina."
 • ,,Gyvybė traukia gyvybę."
 • ,,Meilė niekuomet žmogui netrukdo vykdyti savąją Asmeninę Legendą.Jei taip yra, vadinasi, tai netikra Meilė, ne ta, kuria byloja Pasaulio Kalba."
 • ,,Mylėti nereikia jokios priežasties."
 • ,,Negalvok apie tai, kas pasiliko už nugaros."
 • ,,Žmonės apie grįžimą svajoja labiau nei apie išvykimą."
 • ,,Išmokti tėra vienintelis būdas - veikiant."
 • ,,Klausykis savo širdies. Ji žino viską, nes yra kilusi iš Pasaulio Sielos ir vieną dieną vėl jon sugrįš."
 • ,,Ten, kur tavo širdis, ten ir tavasis lobis."
 • ,,Normalu bijoti dėl svajonės prarasti viską, ką jau pavyko įgyti."
 • ,,Išdavystė - tai nelauktas smūgis. Jeigu gerai pažįsti savo širdį, ji tokio dalyko niekuomet nepadarys. Nes tu žinai jos svajones, jos troškimus ir sugebėsi tam užbėgti už akių. Nė vienas negali pabėgti nuo savo širdie. Štai kodėl geriau klausytis, ką ji sako. Kad negautum nelaukto smūgio."
 • ,,Kančios baigė blogiau už pačią kančią. Ir kad jokia širdis nėra kentėjusi, sekdama paskui savo svajonę, nes kiekviena ieškojimo akimrika - tai susitikimo su Dievu ir Amžinybe akimirka."
 • ,,Pati tamsiausia valanda yra prieš aušrą."
 • ,,Mes nematome didelių lobių, esančių prieš akis. O žinai kodėl? Todėl, kad žmonės netiki lobiais."
 • ,,Akys parodo sielos stiprybę."
 • ,,Tik vienas dalykas gali svajonę padaryti neįgyvendinama: tai baimė, kad nepasiseks."
 • ,,Niekas nesikeičia, nors žmonės ir miršta."
 • ,,Tai, kas atsitiko kartą, gali nebe atsitikti niekuomet. Tačiau tai, kas atsitiko du kartus, tikriausiai pasikartos ir trečiąjį."

Komentarų nėra